CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG VÀ GIÁ TRỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIÁ TRỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

[GIÁ TRỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH] = [ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG] x [DIỆN TÍCH XÂY DỰNG]

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG:
 • Tổng diện tích xây dựng từ 150-250 m2: cộng thêm 100.000 đồng/m2
 • Tổng diện tích xây dựng từ 250-350 m2: cộng thêm 50.000 đồng/m2
 • Nhà trong hẻm nhỏ: nhân thêm hệ số 1.1
 • Nhà 2 mặt tiền: nhân thêm hệ số 1.1
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:
Phần móng
 • Hệ đài móng (dành cho công trình ép cọc): 20%-30% diện tích xây dựng
 • Móng đơn (móng chân vịt, móng cóc): 20% diện tích xây dựng
 • Móng băng, móng bè: 50% diện tích xây dựng
Tầng hầm
 • Độ sâu < 1,2m so với cao độ vỉa hè tính: 150% diện tích xây dựng phần thô
 • Độ sâu < 1,7m so với cao độ vỉa hè tính: 170% diện tích xây dựng phần thô
 • Độ sâu < 2,0m so cao độ vỉa hè tính: 200% diện tích xây dựng phần thô
Phần thân
 • Diện tích có mái che hoặc lam che nắng: 100% diện tích xây dựng phần thô
 • Diện tích ngoài trời có lát gạch hoàn thiện và lan can bao quanh: 70% diện tích xây dựng phần thô
 • Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép tính 10-20% diện tích xây dựng phần thô
Phần mái
 • Mái bê tông cốt thép: tính 50% diện tích xây dựng thô; thêm 10% nếu có lát gạch trên mái
 • Mái tôn tính 30% diện tích bề mặt mái
 • Mái ngói xà gồ thép: 70% diện tích diện tích bề mặt mái
 • Mái bê tông cốt thép dán ngói: tính 100% diện tích bề mặt mái
 • Dàn lam BTCT tính 30% diện tích xây dựng phần thô
Ô trống (giếng trời, thông tầng, …)
 • Ô trống có diện tích nhỏ hơn 8 m2 tính 100% diện tích xây dựng phần thô
 • Ô trống có diện tích lớn hơn 8 m2 tính 50% diên tích xây dựng phần thô
Sân vườn có hàng rào và cổng:
 • Diện tích sân vườn nhỏ hơn 40 m2: 70% diện tích xây dựng
 • Diện tích sân vườn lớn hơn 40 m2: 50% diện tích xây dựng