Project Description

KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC

Kết cấu khung chịu lực có ưu điểm khác nữa như tiết kiệm vật liệu, trọng lượng nhà nhỏ, hình thức kiến trúc có thể nhẹ nhàng, tiết kiệm không gian, bố trí phòng linh hoạt, cơ động. Hệ kết cấu khung chịu lực thường được áp dụng cho các nhà cao tầng (từ 8 tầng trở lên), nhà xưởng công nghiệp cần bố trí không gian lớn.

GIỚI THIỆU

Kết cấu khung chịu lực là loại kết cấu trong đó tất cả các loại tải trọng ngang và thẳng đứng đều truyền qua dầm xuống cột. Các dầm, giằng và cột kết hợp với nhau thành một hệ không gian vững cứng. Liên kết giữa dầm và cột thường là loại liên kết cứng.

Source : bmbsteel.com.vn

PHÂN LOẠI KHUNG CHỊU LỰC

Tùy theo điều kiện làm việc của dầm khung mà được chia ra thành 3 loại sơ đồ: Khung ngang , Khung dọc , Khung cuốn .

Source : shundengsdt.com

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI

ỨNG DỤNG KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC VÀO CÔNG TRÌNH

London City Hall

Source: world-architects.com

Trường trung học Victorian ở Melbourne

Source: pinterest.co.uk

Tao Zhu Yin Yuan Tower , Đài Loan

Source: gettyimages.com

| HLG tổng hợp |